Může nás ohrozit energetická chudoba

26. srpna 2022

Mnoho poslanců se domnívá, že se jedná o nadměrné zdražování energie, na které občan nebude moc dosáhnou z důvodu zvýšení prodejní ceny. Jak tomu skutečně je? Podporovatelé obnovitelných zdrojů tvrdí, že energetická chudoba nastane zdražováním ceny emisních povolenek, které budou navyšovat cenu energií a musí být nahrazeny obnovitelnými zdroji energie. Tento názor z odborného hlediska nemůžu sdílet, neboť ve výrobě energie jak elektrické, tak i tepelné je nezbytně nutný energetický mix, aby byla celoročně zajištěna spolehlivá dodávka domácnostem. Svaz moderní energetiky začal operovat se studií zabývající se rozvojem fotovoltaických zdrojů až na pěti násobek současné instalace. Bohužel, v české kotlině jsou podmínky pro smysluplnou výrobu z obnovitelných zdrojů málo výhodné. Instalace větrných elektráren je omezena ochranou krajiny a odporem krajinných architektů, kteří propagují návrat k přírodě z počátku minulého století. Ve fotovoltaice jsme omezeni slunečním osvitem, který každý rok je omezen vývojem počasí. Z dlouhodobých průměrů vychází, že průměrná roční využitelnost energie slunce na výrobu elektřiny je v rozmezí 900 až 1 150 kWh na metr čtvereční plochy. Na jihu Evropy, ve španělské Andalusii, je využitelnost slunečního záření dvojnásobně vyšší. Co se týká vodních zdrojů, tak s rozvojem vodních elektráren na českých řekách nelze počítat o výkonu nad 5 MW. Když se zamyslíme nad instalací fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů s bateriovým systémem, pak si pokládám otázku, kdo si to může dovolit? Při moji praxi energetického specialisty se setkávám s nabídkami na fotovoltaický zdroj o výkonu 5,52 kWp o využitelné kapacitě baterií 7,2 kWh přijde na 369 tis. Kč s DPH. Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci 170 tis. Kč. Naoko to pro budoucího provozovatele vypadá výhodné, ale běžný občan bydlící v bytových domech si to nebude moci dovolit a opět bude platit vyšší poplatky za odebranou elektřinu díky navýšení regulovaných cen na provoz distribuční sítě. Podle současné tarifikace zvýšené nároky na provoz nízkonapěťové sítě budou hradit všichni odběratelé, tak jak je to mu již při podpoře obnovitelných zdrojů. Opět na tom vydělají majetní občané.

Abych se vrátil k tématu energetické chudoby. Energetická chudoba nastává při nedostatku energetických zdrojů, při které se navýší ceny elektrické energie pro konečné spotřebitele. Rovněž při nekontrolovatelné podpoře obnovitelných zdrojů energie se musí zákonitě navýšit konečné ceny veškeré energie. Nevěřím proklamacím, že obnovitelné zdroje zlevní energii. Například provozovatel fotovoltaických zdrojů bude muset v zimním období elektřinu odebírat z distribuční sítě, která díky rychlému odstavení uhelných zdrojů nebude mít dostatečnou kapacitu. V této situaci se začne roztáčet energetický business, který bude mít značný dopad do peněženek běžných občanů. Klasickým případem je obchodování s emisními povolenkami, jejichž cena se odvíjí od množství skleníkových plynů na virtuálním trhu s cílem vyvolat obrovský tlak na zvýšení výrobních nákladů uhelných zdrojů. Tento virtuálně businessový obchod způsobí nerentabilní výrobu elektřiny s důsledkem nuceného odstavení uhelných elektráren s následným snížení výrobní kapacity v České republice. V současné době Česká republika disponuje s kapacitou zdrojů na výrobu elektrické energie ve výši 22,5 GW, z toho 8,8 GW tvoří uhelné zdroje. Odstavení všech uhelných zdrojů do roku 2030, jak prosazují podnikatelé v oblasti obnovitelných zdrojů ruku v ruce s ekologickými iniciativami, dojde k propadu výroby elektřiny o 38 TWh, které v žádném případě nemohou nahradit obnovitelné zdroje. Díky těmto opatřením nastane nedostatek elektřiny a některé regiony se ocitnou v energetické chudobě. Zejména se jedná o Mostecko, Chomutovsko a Sokolovsko.

Závěrem tohoto blogu bych chtěl konstatovat, že mnoho politiků, a i novinářů se mýlí, když hovoří o energetické chudobě v souvislosti z nedostatku finančních prostředků běžných občanů na zaplacení odebrané energie. Energetická chudoba vzniká v první řadě z nedostatku energetických zdrojů na pokrytí potřeby odběratelů s následným navýšením konečných cen, na které sociálně slabí občané nebudou mít peníze. Pokud vláda nevypracuje důkladný strategický plán odstavování uhelných zdrojů s plnohodnotnou náhradou „čistými zdroji“, pak i Česká republika bude čelit hrozbě energetické chudoby.

Autor: Vladimír Vlk | středa 11.8.2021

Zdroj: https://vladimirvlk.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774291

Další články

Načíst další

Kontakt

Ing. Vladimír Vlk

email vvlk@outlook.com
adresa Libušina 1041
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 46725245 / Nejsem plátce DPH /
Čekejte...